Voorbereiden op de bevalling, kan dat eigenlijk wel?

Je bent zwanger en weet dat de bevalling er onvermijdelijk aan zit te komen. Of je er nu naar uitkijkt of tegenop ziet, je kindje gaat geboren worden. Ik durf wel te zeggen dat bevallen het grootste life-event is in het leven van een vrouw. Een proces waarbij je van tevoren écht niet kan inschatten hoe het zal gaan lopen, waarvan je (zeker bij je eerste kindje) niet weet hoe je erop zal reageren en je een weg moet vinden tussen controle behouden en controle loslaten.
In deze blog een toelichting op het nut van voorbereiden op een bevalling, want kan dat eigenlijk wel?


Een verloskundig zorgverlener is er naast het uitvoeren van medische controles voor opgeleid om je te begeleiden en ondersteunen op psychosociaal vlak tijdens het gehele proces. Tijdens de zwangerschap is er de ruimte om aan te geven hoe het voor je is om zwanger te zijn en naarmate de maanden vorderen is de bevalling het onderwerp van gesprek. Voor een deel van de vrouwen zijn deze gesprekken voldoende om een bevalling in te gaan, anderen kiezen voor een zwangerschapscursus, het lezen van boeken en volgen van voorlichtingsavonden ter aanvulling. En dan vergeten we nog de zoektochten op google en verschillende apps online, alles om informatie te vergaren over de bevalling. Op welke manier je aan je informatie komt doet er nu even niet toe. Alle zwangeren hebben één doel: de bevalling zo ongecompliceerd mogelijk door. Een gezonde moeder en gezond kind als resultaat, het liefst zonder hechtingen en medische interventies. Uiteraard. Dat doel hebben wij als zorgverleners ook, maar welke voorbereiding geeft dan het beste resultaat?

Nederlands onderzoek uit 2017 wijst uit: communicatie tijdens de bevalling is cruciaal. Niet ‘fysiek lijden’ of zware medische ingrepen, maar het ontbreken van duidelijke communicatie en emotionele ondersteuning is voor veel vrouwen doorslaggevend bij het ontstaan van een traumatische bevallingservaring. Doodzonde als je het mij vraagt, want communiceren kunnen we toch allemaal?
Het gaat hierin ook vooral om het aansluiten van de communicatie op jouw persoonlijke behoeften. Wat voor de één werkt, kan juist voor de ander heel vervelend zijn. Zo werkt dat in het dagelijks leven ook. Amerikaans onderzoek laat zien dat er een relatie bestaat tussen persoonlijkheidskenmerken van vrouwen en hun bevallingservaring. Zo kwam het kenmerk ‘zorgvuldig zijn’ (wat omschreven werd als de mate waarin de vrouw georganiseerd en doelgericht de bevalling in ging) correspondeerde met een positieve beleving van de bevalling.
Als verloskundig zorgverlener is het dus cruciaal met elkaar in gesprek te gaan, álvorens een bevalling zich aandient, over de wensen, behoeften en idealen van een vrouw en haar partner. Jij (als zwangere) bent dan zorgvuldig en bereidt je voor op alle mogelijke scenario’s en keuze-opties en als verloskundig zorgverlener leer ik jou dan beter kennen zodat ik in mijn communicatie ook kan inspelen op datgene wat bij jou past. Het opstellen van bevalplan is hier een onderdeel van.
Zie het bevalplan niet als een document waarin we met elkaar afspreken dat het daadwerkelijk zo gaat verlopen, dat kunnen we helaas nog steeds niet. Maar zie het als een intentieverklaring waarin we samen hebben vastgelegd hoe het er voor jou ideaal uit zou zien. Ik zou het dan ook liever bevalwensen noemen.

Veel vrouwen geven, bij het bespreken van de bevalwensen, aan dat ze niet nog niet zo goed weten wat haar opties zijn en wat ze fijn vindt. Om hier in te verdiepen raden we het aan om je voor te bereiden en te verdiepen in deze opties doormiddel van een voorlichtingsavond of een zwangerschapscursus. Belangrijk hierbij is om te kiezen voor een voorbereiding die bij joú én je partner past. Er zijn verschillende opties, deze zullen we later in deze maand bespreken. Bij zo’n cursus of informatieavond worden bijvoorbeeld verschillende bevallingshoudingen besproken. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die zelf een keuze konden maken over hun bevallingshouding, achteraf een betere bevallingservaring hadden. Door het volgen van een zwangerschapscursus ontstonden al in de zwangerschap positieve gevoelens over de baring en dit vergrootte het gevoel van controle tijdens de bevalling (en hierdoor ook de bevallingservaring) volgens dit onderzoek, enorm. Concluderend kunnen we zeggen dat voorbereiden op een bevalling dus zeker wél kan. Je kunt kennis vergaren over de verschillende beleidsstappen, het proces van een normaal verloop van een bevalling, de keuze-opties en medische interventies die op je pad zouden kunnen komen. Hierin zoek je naar jouw idealen en communiceer je dit met je verloskundig zorgverlener waarna hij of zij kan inspelen op jouw persoonlijkheid tijdens het proces.
Zoek naar betrouwbare informatiebronnen zoals een zwangerschapscursus gegeven door een geschoolde docent, wetenschappelijke literatuur of vraag het je verloskundige of gynaecoloog.
Mét elkaar kunnen we wensen, maar niet plannen hoe het lopen zal, lastig hè?

 

Liefs, de Vlogkundige

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *